عباس واحدی راهنمای محلی گردشگری کرمان

عباس واحدی

ساخت سفر مستقیم با راهنمایی عباس

کرمان . ایران


راهنمای محلی


دارم


تخصص های من

شکم گردی شهر گردی تاریخی و فرهنگی


زبان های من

فارسی Persian English English


سوابق من

تعداد رویداد برگزار شده 0
تعداد شرکت کننده در رویداد 0
تعداد مسافر در سفر سفارشی 0
تعداد مسافر در سفر مستقیم 0
تعداد پست ها 0
عضویت 4 سال قبل


درباره من

vahdi.ir

رویدادها


پست ها