تریپ ساز
تریپ ساز

واحد آموزش تریپ ساز

یک مسابقه و یک میلیون تومان کمک هزینه سفر با راهنمای منتخب

3 سال قبل


تریپ ساز در حال معرفی و تبلیغ راهنمایان گردشگری سراسر کشور در اینستاگرام است و قصد دارد همزمان با این طرح، یک راهنما و یک مسافر را انتخاب نماید و به هر کدام یک جایزه اهدا کند.

 

کمک هزینه یک میلیون تومانی سفر با راهنمای گردشگری تورلیدر

 

نحوه انتخاب راهنمای گردشگری

از زمانی که پست معرفی راهنما منتشر می شود و پس از گذشت یک هفته تعداد لایک های پست ثبت می شود. راهنمایی که در پایان مسابقه بیشترین لایک را دریافت کرده باشد انتخاب می شود.

هر پست باید حداقل 300 لایک دریافت کند تا راهنما در مسابقه شرکت داده شود.

 

جایزه به راهنمای منتخب

کلیه خدمات تریپ ساز به راهنما به مدت یکسال رایگان خواهد بود و بسته های معرفی و تبلیغاتی ویژه برای راهنما در نظر گرفته خواهد شد.

 

نحوه انتخاب مسافر

مسافر می بایست صفحه تریپ ساز را فالو کند و هر کدام از راهنمایان که معرفی می شوند را لایک کند. در پایان مسابقه و از بین کسانی که پست راهنمای منتخب را لایک کرده باشند قرعه کشی می شود و یک مسافر انتخاب می شود.

 

جایزه مسافر منتخب

مبلغ یک میلیون تومان کمک هزینه سفر با راهنمای منتخب به مسافر اهدا خواهد شد.

 

قوانین مسابقه

  1. محدودیتی برای تعداد لایک توسط مسافر وجود ندارد و می تواند همه راهنمایان را لایک کند. در این صورت شانس برنده شدن خود را بیشتر کرده است.
  2. کمک هزینه برای سفر با راهنمای منتخب و به شهر راهنما به مسافر اهدا می شود و امکان دریافت مبلغ و عدم سفر با راهنما وجود ندارد.
  3. استفاده از کمک هزینه سفر با راهنمای منتخب تا پایان سال 99 امکان پذیر است.
  4. مسافر منتخب می بایست سفر خود را از طریق تریپ ساز ایجاد نماید.
  5. راهنما می تواند هزینه راهنمایی مسافر منتخب را دریافت کند یا رایگان نماید. تصمیم گیری در این مورد بر عهده راهنمای منتخب است.
  6. بازه مسابقه حداقل یک ماه است و در صورت حضور راهنمایان بیشتر در مسابقه، زمان مسابقه نیز افزایش خواهد یافت.
  7. به لایک هایی که بعد از یک هفته به پست راهنما داده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و فقط لایک هایی که در بازه یک هفته داده شده است محاسبه می شود.
  8. پست معرفی راهنما باید حداقل 300 لایک دریافت کند تا در مسابقه شرکت داده شود.
  9. مسافر می بایست صفحه تریپ ساز را فالو کند، در غیر این صورت در مسابقه شرکت داده نخواهد شد.

 نظرات