تریپ ساز
تریپ ساز

واحد آموزش تریپ ساز

مقررات بازدید محدود از موزه ها در دوران مقابله با کرونا

3 سال قبل


بازدید از موزه در کرونا1- از بازدیدهای گروهی پرهیز کنید و در صورت لزوم گروه‌های کمتر از 6 نفر تشکیل دهید.

 

2- بلیت موزه را پیشتر و به‌ صورت الکترونیکی تهیه‌کرده در غیر این‌صورت برای تهیه بلیت فقط از کارت‌بانکی استفاده کنید و پول نقد رد و بدل نکنید.

 

3- بازدید کامل از همه آثار و بخش‌های مجموعه موزه به‌صورت کامل همانند پیش از شیوع بیماری کرونا امکان‌پذیر نیست.

 

4- لطفاً ماسک و دستکش خود را در ورودی موزه نو کنید.

 

5- با راهنمایان و کارکنان موزه‌ها فاصله ایمن را حفظ کنید.

 

6- بازدید خود را در مسیرهای از پیش تعیین شده ادامه دهید.

 

7- از مواد ضدعفونی در فضای موزه‌ها استفاده نکنید.

 

8- پروتکل و زمان بازدید را در سایت یا شبکه‌های الکترونیکی هر موزه مطالعه کنید.

 

9- فاصله یک متری را از آثار و ویترین‌ها را رعایت کنید.

 

10- به علائم فاصله‌گذاری اجتماعی و قرارگیری افراد و نکات بهداشتی در موزه‌ها توجه کنید.

 

11- دفعات بازدید و زمان بازدیدهای از موزه‌ها را کاهش دهید.

 

12- با توجه به موارد مختص به هر موزه حتماً پیش از بازدید، وب‌سایت موزه هدف را بررسی و یا با روابط عمومی آن تماس حاصل فرمایید.

 

13- از بروشورها و کاتالوگ‌های آنلاین استفاده کنید.

 

14- در شرایط کنونی امکان همراهی کامل راهنمایان موزه وجود ندارد و آن‌ها در موارد محدود پاسخگوی سؤالات احتمالی مخاطبان هستند.

 

15- در تمام موزه‌ها فاصله خود را از ویترین و آثار حفظ کنید و از تماس با آثار تعاملی و وسایل الکترونیکی اجتناب فرمایید.

 

16- در طول بازدید همکاری لازم با کارکنان موزه‌ها را به عمل‌آورید تا به‌ سلامتی خودتان، کارکنان موزه‌ها و آثار موزه‌ای آسیبی وارد نشود.

 

17- دمای بدن بازدیدکنندگان در ابتدای ورودی موزه‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

 

18- موزه از پذیرش افرادی که پروتکل را رعایت نکنند و یا دارای علائم بیماری همچون درجه حرارت بالا یا سرفه‌های غیرعادی باشند خودداری خواهد کرد.

 

19- به‌منظور حفظ ایمنی کودکان زیر ۷ سال را به موزه‌ها نبرید.نظرات