تریپ ساز
تریپ ساز

واحد آموزش تریپ ساز

شروعی دوباره برای دیدن لبخند شما

1 سال قبل


شروعی دوباره برای دیدن لبخند شما


همه کسانی که در مسیر راه اندازی استارتاپ در این ایران قدم برداشته اند خیلی خوب درک می کنند که چه مشکلاتی در این مسیر وجود دارد. می توان این مشکلات را در دو گروه اصلی تقسیم بندی کرد. گروه اول مشکلات داخل تیم و گروه دوم مشکلات خارج از تیم که تحت کنترل ما نیستند.
ما همواره آرزو می کنیم که مشکلات داخل تیم باشد چون می توانیم با همفکری و کار تیمی آن را حل کنیم اما مشکلاتی که خارج از تیم بوجود می آید تحت کنترل ما نیستند و گاها برای حل آنها هر چه تلاش کنیم نتیجه ای جز نا امیدی نخواهد داشت.

 

بنابراین قبل از راه اندازی استارتاپ در ایران باید به این مشکلات فکر کنید و با علم به این موضوع که راه اصلا ساده نیست کار را شروع کنید.

 

ما نیز همین کار را کردیم! همه مشکلات روی کاغذ قابل پیش بینی بود اما شیوع بیماری کرونا نشان داد که دسته دیگری از مشکلات هم هست که می توان آن را غیر قابل پیش بینی نامید.

 

تریپ ساز که کار اصلی اش رونق بخشی به سفر و گردشگری بود حالا از راهنمایان و کاربران خود می خواست که سفر نکنند چون هیچ چیز بالاتر و مهم تر از سلامتی نیست.

 

ما نیز مانند اکثر مردم منتظر بودیم تا تزریق واکسن آغاز گردد. اما این برای ما کافی نبود چرا که تاثیر این واکسن ها را باید در کاهش فوتی ها می دیدیم. اکنون دوز سوم هم تزریق شده است و شاهد کاهش فوتی ها هستیم. حالا توانستیم خودمان را راضی کنیم که می توان با حفظ پروتکل های بهداشتی سفرها را آغاز کنیم.

 

اما این تنها دلیل شروع دوباره ما نبود. دلیل خیلی مهم تری وجود دارد که از تاثیرات خود کروناست. با آمدن کرونا یک سری از فرهنگ ها آمد و یک سری هم از بین رفت.

خانه نشینی اجباری مردم تاثیرات خوب و بد زیادی داشت. یکی از تاثیرات مهم این بود که مردم به اهمیت سفر پی بردند و اینکه سفر چقدر می تواند تاثیر مثبت در روح و روان ما داشته باشد. از طرفی خانواده ای نیست که یکی از عزیزان یا آشنایان خود را در اثر کرونا از دست نداده باشد. 

 

مجموعه این اتفاقات باعث شد که ما به اهمیت کار خود پی ببریم. ما در تریپ ساز به عنوان عضو کوچکی از صنعت بزرگ گردشگری در ایران بر خود واجب دانستیم دوباره شروع کنیم تا شما سفر کنید و خنده ای بر لبان شما بنشیند و حال دلتان خوب شود.چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند

مشکلی گر سر راه تو ببندد تو بخند

غصه ها فانی و باقی تو بخند

گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند

 

 نظرات