تریپ ساز
تریپ ساز

واحد آموزش تریپ ساز

حالا وقتِ تولید محتواست

3 سال قبل


عاشقان سفر حالتون چطوره؟

در ایام کرونا چیزی که خیلی حالمون رو خوب می کنه شنیدن یک خبر خوب است. حالا با یک خبر خوب و امکان جدید اومدیم.

امکان جدید تریپ ساز "بلاگ" نام دارد. با این امکان همه کاربران تریپ ساز چه راهنما چه مسافر می توانند مطالب خواندنی را در بلاگ خودشان منتشر کنند.

طبیعتا مطالبی که شما منتشر می کنید مربوط به سفر و گردشگری هست. یکی از مطالبی که بسیار مورد پسند همه است سفرنامه است. پس بنویسید از سفرهایی که رفته اید و می خواهید بروید.

به زودی در خصوص اهمیت تولید محتوا بیشتر خواهیم گفت. تا اون موقع شما مشغول تولید محتوا در بلاگ خودتان بشوید.

 

حالا وقتِ تولید محتواستنظرات