محسن شیدایی فر راهنمای محلی گردشگری کرمان

محسن شیدایی فر

ساخت سفر مستقیم با راهنمایی محسن

کرمان . ایران


راهنمای محلی


دارم


تخصص های من

طبیعت گردی تاریخی و فرهنگی


زبان های من

فارسی Persian Deutsch German


سوابق من

تعداد رویداد برگزار شده 0
تعداد شرکت کننده در رویداد 0
تعداد مسافر در سفر سفارشی 0
تعداد مسافر در سفر مستقیم 0
تعداد پست ها 0
عضویت 3 سال قبل


درباره من

این نیز بگذرد.
Es wird auch gehen....

رویدادها


پست ها