سفر یک روزه معادن گرمسار


مبدا تهران . تهران
مقصد سمنان . گرمسار
شروع 1398-10-13 08:00
پایان 1398-10-13 20:00
موضوع ماجراجویانه علمی و آموزشی طبیعت گردی
سفر یک روزه معادن گرمسار
راهنما سینا رستمی
تهران

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

افراد بدون خودرو دودیفرانسیل برای هر نفر

خدمات : لیدر مجرب. پرداخت ورودی‌ها. صبحانه. ناهار گرم. کمپ اختصاصی گروه در منطقه بکر در دل کوه

1398-10-12
255,000 تومان

تمام شد


مسافران دارای خودروی دودیفرانسیل برای هر نفر

خدمات : لیدر مجرب. پرداخت ورودی‌ها. صبحانه. ناهار گرم. کمپ اختصاصی گروه در منطقه بکر در دل کوه

1398-10-12
165,000 تومان

تمام شد


توضیحات سفر یک روزه معادن گرمسار


سفر یکروزه آفرودی با خودروهای دو‌دیفرانسیل به مناطق بکر گرمسار

به همراه یک وعده صبحانه و یک وعده ناهار گرم در دل طبیعت گرمسار

نظرات