اقامت رویایی و تجربه های ناب در اقامتگاه رستم یزد


مبدا یزد . یزد
مقصد یزد . یزد
شروع 1399-01-01 08:00
پایان 1399-01-30 20:00
موضوع شکم گردی شب گردی علمی و آموزشی رویدادهای خاص و آیینی روستایی و عشایری طبیعت گردی تاریخی و فرهنگی هنری
اقامت رویایی و تجربه های ناب در اقامتگاه رستم یزد
راهنما اقامتگاه رستم
یزد

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

1 شب اقامت

صبحانه + پذیرایی نفری 150

1399-01-01
150,000 تومان

تمام شد


2 شب اقامت

صبحانه + پذیرایی + تجربه پخت غذای سنتی زرتشتی نفری 240

1399-01-01
240,000 تومان

تمام شد


3 شب اقامت

صبحانه + پذیرایی + تجربه پخت غذای سنتی زرتشتی + شاهنامه خوانی نفری 300

1399-01-01
300,000 تومان

تمام شد


توضیحات اقامت رویایی و تجربه های ناب در اقامتگاه رستم یزد


اقامت رویایی و تجربه های ناب در اقامتگاه رستم یزد

 

انواع بلیت
1-    یک شب اقامت + صبحانه + پذیرایی نفری 150
2-    دو شب اقامت + صبحانه + پذیرایی + تجربه پخت غذای سنتی زرتشتی نفری 240
3-    سه شب اقامت + صبحانه + پذیرایی + تجربه پخت غذای سنتی زرتشتی + شاهنامه خوانی نفری 300

 

نحوه ثبت نام:

بلیت مورد نظر خود را براساس تعداد افراد انتخاب کنید. پس از ثبت نام و پرداخت ما با شما جهت هماهنگی تماس خواهیم گرفت.

 

تصاویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات