تور بازدید از روستای زیبای میمند


مبدا کرمان . كرمان
مقصد کرمان . شهربابك
شروع 1398-10-16 06:00
پایان 1398-10-16 20:00
موضوع علمی و آموزشی روستایی و عشایری تاریخی و فرهنگی
تور بازدید از روستای زیبای میمند
راهنما گروه گردشگری ریتون
کرمان

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

بدون ناهار

ناهار بهمراه داشته باشید.

1398-06-14
65,000 تومان

تمام شد


کودکان زیر5 سال

1398-06-14
5,000 تومان

تمام شد


ویژه خانواده ها

با ناهار و پذیرایی

1398-06-14
100,000 تومان

تمام شد


توضیحات تور بازدید از روستای زیبای میمند


بازدید از روستای زیبای میمند 

آخر هفته ای  تفریحی با ما باشید.

صبح جمعه ساعت 7:00 از کرمان بسمت شهربابک و روستای میمند حرکت میکنیم. بازدیدی از روستای زیبای میمند خواهیم داشت و مسجد،حمام،آتشکده و مدرسه قدیم را خواهیم دید. بعد از صرف ناهار محلی در خونه های سنگی استراحتی کوتاه خواهیم داشت. 

 

خدمات تور:

راهنمای گردشگری

مجوز

بیمه 

ناهار محلی

ترانسفر هایس با ظرفیت 15 نفر

نظرات