سوالات متداول

ابتدا شرایط و قوانین سایت را مطالعه کنید و سپس وارد بخش "عضویت رایگان" شوید و فرم عضویت را تکمیل کنید. پس از عضویت پروفایل مسافر را تکمیل کنید. لازم به ذکر است شما با یک حساب می توانید همزمان مسافر و راهنما باشید.
ابتدا شرایط و قوانین سایت را مطالعه کنید و سپس وارد بخش "عضویت رایگان" شوید و فرم عضویت را تکمیل کنید. پس از عضویت پروفایل راهنما را تکمیل کنید. لازم به ذکر است شما با یک حساب می توانید همزمان مسافر و راهنما باشید.
یکی از مهم ترین دلایل حفظ کیفیت و صحت سفر ایجاد شده توسط مسافر می باشد. چراکه مشخصات سفر برای راهنمایان زیادی ارسال می شود.
%95 سهم راهنما و 5% سهم تریپ ساز می باشد
بله. چراکه نه. شما هم می توانید عضو تریپ ساز شوید. اما آمارها نشان می دهد مسافرین بیشتر علاقه دارند با راهنمایانی سفر کنند که کارت دارند و آموزش های علمی و تخصصی را گذرانده اند. پیشنهاد می کنیم شما هم به صورت تخصصی آموزش ببینید و این شغل را انتخاب کنید و فعالیت خود را در تریپ ساز ادامه دهید. با اینحال همه چی به خود شما بستگی دارد و می بایست در سفرها حداکثر رضایت مسافرین را بدست آورید تا به مرور شناخته شوید.