شهرگردی کاشونی با طعم نوروز


مبدا اصفهان . کاشان
مقصد اصفهان . کاشان
شروع 1399-01-01 08:00
پایان 1399-01-12 17:00
موضوع شهر گردی تفریحی و خرید رویدادهای خاص و آیینی تاریخی و فرهنگی
شهرگردی کاشونی با طعم نوروز
راهنما عباس تابنده
اصفهان

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

1 فروردین

از ساعت 8 الی 12

1398-12-29
55,000 تومان

تمام شد


1 فروردین

از ساعت 13 الی 17

1398-12-29
55,000 تومان

تمام شد


توضیحات شهرگردی کاشونی با طعم نوروز


برنامه گشتمون به این صورت خواهد بود که ما خیابان علوی کاشان همدیگه رو می بینیم و برنامه رو شروع میکنیم.
ابتدا میریم خانه بروجردی که معروف شده به خانه عاشقان بعد میریم خونه پدر خانم بروجردی یعنی خانه طباطبایی که زیباترین خانه تاریخی ایران لقب گرفته و بعد میریم زیباترین حمام سنتی کاشان بنام حمام امیر احمد که تویه پشت بامشم میشه بافت تاریخی کاشان رو دید بعدشم میریم مسجد اقابزرگ که یه مسجده واقعا خاص و منحصر به فرد هستش.

* بلیت ورودی ها توسط راهنما پرداخت می شود

*پذیرایی مختصر انجام خواهد شد

 

نظرات