محمد رضا بابازاده راهنمای محلی گردشگری اصفهان

محمد رضا بابازاده

ساخت سفر مستقیم با راهنمایی محمد رضا

اصفهان . ایران


راهنمای محلی


ندارم


تخصص های من

علمی و آموزشی تاریخی و فرهنگی


زبان های من

فارسی Persian


سوابق من

تعداد رویداد برگزار شده 0
تعداد شرکت کننده در رویداد 0
تعداد مسافر در سفر سفارشی 0
تعداد مسافر در سفر مستقیم 0
تعداد پست ها 0
عضویت 3 سال قبل


درباره من

راهنمای محلی ۱۲ سال فعال در شهر کاشان. مدرک هتل داری و مربی گردشگری.عضو هیئت موسس انجمن راهنمایان گردشگری کاشان.

رویدادها


پست ها