آشنایی با کمپ و وسایل کمپینگ


مبدا یزد . یزد
مقصد یزد . یزد
شروع 1398-12-23 12:00
پایان 1398-12-23 15:00
موضوع طبیعت گردی
آشنایی با کمپ  و وسایل کمپینگ
راهنما سید محمد دهقان بنادکی
یزد

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

زود هنگام

افرادی که در این رویداد شرکت میکنن یک سفر طبیعت گردی نیم بها همراه گروه ماه هدیه میگیرن

1398-12-22
15,000 تومان

تمام شد


توضیحات آشنایی با کمپ و وسایل کمپینگ


آشنایی با وسایل کمپ و کمپینگ در طبیعت 

همراه با یک سفر طبیعت گردی نیم‌بها برای هنرجویان 

 

نظرات