محمدرضا شیرینی راهنمای محلی گردشگری ایلام

محمدرضا شیرینی

ساخت سفر مستقیم با راهنمایی محمدرضا

ایلام . ایران


راهنمای محلی


ندارم


تخصص های من

شهر گردی تفریحی و خرید علمی و آموزشی رویدادهای خاص و آیینی درمان و سلامت کاری و تجاری ورزشی روستایی و عشایری زیارتی و مذهبی مناطق جنگی طبیعت گردی تاریخی و فرهنگی


زبان های من

فارسی Persian كوردی Kurdish


سوابق من

تعداد رویداد برگزار شده 0
تعداد شرکت کننده در رویداد 0
تعداد مسافر در سفر سفارشی 0
تعداد مسافر در سفر مستقیم 0
تعداد پست ها 0
عضویت 4 سال قبل


درباره من

عــاشـق تفــریح و گردش در طبیعت فـرزنـد ایـــلامـ عـــروس زاگــــرس
ایـــــلام فــــروزان از تـمدن دیـرپـای سـرزمیـن ایــلامـ بـاستــان اسـت ڪـه این استـان بخشــے از عیـــلامـ بوده كه در حـدود 3000 سال قبـل از میــلاد بوجود آمده و تا سال 640 قبل از مـیلاد به حـیات اجتمـاعـی خـود ادامـه داده اسـت. ایـــلامـ ڪـه در ڪـتیبـہ هـای بـابلـے آلامتـــو یـا آلامـ آمـده اسـت به قـــولے معنـــی ڪــوهستـــانے یا ڪـشور طلـوع آفتـاب را میـدهد.

رویدادها


پست ها