فرشاد میو ه چیان راهنمای محلی گردشگری تهران

فرشاد میو ه چیان

ساخت سفر مستقیم با راهنمایی فرشاد

تهران . ایران


راهنمای محلی


دارم


تخصص های من

شهر گردی تاریخی و فرهنگی هنری


زبان های من

فارسی Persian English English


سوابق من

تعداد رویداد برگزار شده 0
تعداد شرکت کننده در رویداد 0
تعداد مسافر در سفر سفارشی 0
تعداد مسافر در سفر مستقیم 0
تعداد پست ها 0
عضویت 3 سال قبل


درباره من

فرشاد میو ه چیان. مترجم حضوری و شفاهی ، کارشناس تشریفات .

رویدادها


پست ها