محمد دهکردی راهنمای محلی گردشگری اصفهان

محمد دهکردی

ساخت سفر مستقیم با راهنمایی محمد

اصفهان . ایران


راهنمای محلی


ندارم


تخصص های من

شکم گردی شهر گردی شب گردی تفریحی و خرید رویدادهای خاص و آیینی


زبان های من

فارسی Persian English English


سوابق من

تعداد رویداد برگزار شده 0
تعداد شرکت کننده در رویداد 0
تعداد مسافر در سفر سفارشی 0
تعداد مسافر در سفر مستقیم 0
تعداد پست ها 0
عضویت 4 سال قبل


درباره من

دانشجوی سینما و عاشق پیاده گردی ...

رویدادها


پست ها