تجربه یک شب اقامت در اقامتگاه بومگردی خانه خشتی رفسنجان


مبدا کرمان . رفسنجان
مقصد کرمان . رفسنجان
شروع 1398-12-24 08:00
پایان 1399-01-15 20:00
موضوع شکم گردی روستایی و عشایری تاریخی و فرهنگی
تجربه یک شب اقامت در اقامتگاه بومگردی خانه خشتی رفسنجان
راهنما اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی
کرمان

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

تاریخ 25 اسفند تا 5 فروردین

یک شب اقامت بهمراه صبحانه

1398-12-24
65,000 تومان

تمام شد


تاریخ 6 فروردین تا 10 فروردین

یک شب اقامت بهمراه صبحانه

1398-12-24
65,000 تومان

تمام شد


تاریخ 11 فروردین تا 15 فروردین

یک شب اقامت بهمراه صبحانه

1398-12-24
65,000 تومان

تمام شد


توضیحات تجربه یک شب اقامت در اقامتگاه بومگردی خانه خشتی رفسنجان


اقامتی به یاد ماندنی در اقامتگاه بومگردی خانه خشتی رفسنجان بهمراه صبحانه

از 25 اسفند1398  تا 15فرودین1399

 

نظرات