از باغ کاران تا باغ نقش جهان


مبدا اصفهان . اصفهان
مقصد اصفهان . اصفهان
شروع 1399-04-17 19:00
پایان 1399-04-17 20:30
موضوع شهر گردی زیارتی و مذهبی تاریخی و فرهنگی
از باغ کاران تا باغ نقش جهان
راهنما ایمان محمودی
اصفهان

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

از باغ کاران تا باغ نقش جهان

شامل هزینه های ورودی

1399-04-17
15,000 تومان

تمام شد


توضیحات از باغ کاران تا باغ نقش جهان


بازدید ما از محل قدیم باغ کارن شروع میشه و محور چهارباغ خاجو و بناهای تاریخی اطراف اونو برسی میکنیم در ادامه بازدید  از قدیمی ترین دروازه های شهر اصفهان بازدیدی خواهیم داشت و همینطور طولانی ترین راسه بازار اصفهان , سنگ مربوط به بت سومنات که از هند به اصفهان اورده اند همچنین مقبره دختر امیر کبیر و سنگ قبر کمیک را خواهیم دید 

استفاده از ماسک و  اجرای پروتکل های بهداشتی در این بازدید الزامی میباشد.

نظرات