سافاری در تپه های شنی هفت باغ


مبدا کرمان . كرمان
مقصد کرمان . كرمان
شروع 1398-10-11 15:30
پایان 1398-10-11 19:00
موضوع ماجراجویانه طبیعت گردی
سافاری در تپه های شنی هفت باغ
راهنما هادی شهدایی
کرمان

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

گروهی 2 نفره

1398-10-11
55,000 تومان

تمام شد


بلیط گروهی 4 نفره

1398-10-11
50,000 تومان

تمام شد


توضیحات سافاری در تپه های شنی هفت باغ


این برنامه در عمق حدود 4 تا 6 کیلومتری تپه های شنی و جنگل تاغ در هفت باغ خواهد بود و بعد از سواری با ماشین دو دیفرانسیل و شن بازی و سافاری کمپ موقت کوتاهی ایجاد کرده و از غروب زیبای زمستان در این محل لذت میبریم , اگر خوراکی همراه داشته باشید در خوردن همراهییتان میکنم .

نظرات