برف بازی در کنار غار یخدان بیدخون


مبدا کرمان . كرمان
مقصد کرمان . بردسیر
شروع 1398-11-18 07:00
پایان 1398-11-18 20:00
موضوع ماجراجویانه ورزشی طبیعت گردی
برف بازی در کنار غار یخدان بیدخون
راهنما هادی شهدایی
کرمان

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

انفرادی

1398-11-18
110,000 تومان

تمام شد


گروهی 4 نفره

این بلیط برای خصوصی کردن برنامه است

1398-11-17
100,000 تومان

تمام شد


توضیحات برف بازی در کنار غار یخدان بیدخون


این برنامه با ماشین شاسی بلند اجرا میگردد و تا جایی که امکان داشته باشد با ماشین میریم , بعد مقداری پیاده روی در برف خواهیم داشت که کفش مناسب و گتر لازمه برنامه است , خدمات برنامه شامل ترانسفر و راهنما و در صورتی که زود ثبت نام کنید بیمه خواهد بود و خوراکی با شرکت کنندگان است , البته من در خوردن خوراکی ها کمک خواهم کرد , لباس گرم و دستکش مناسب و در صورت امکان باتوم یا چوب دست رو فراموش نکنید

نظرات