تور یک روزه میمند


مبدا کرمان . كرمان
مقصد کرمان . شهربابك
شروع 1398-10-13 07:00
پایان 1398-10-13 20:00
موضوع تاریخی و فرهنگی
تور یک روزه میمند
راهنما حامد فتحی
کرمان

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

تور یک روزه میمند

1398-10-13
65,000 تومان

تمام شد


توضیحات تور یک روزه میمند


سلام دوستان

تور یک روزه ب مقصد میمند و خانه حاج آقا علی رفسنجان 

خدمات : ترانسفر، راهنما ، بیمه ، مجوز 

مبلغ ۶۵۰۰۰ تومان

نظرات