تور دره نوردی فوسک


مبدا کرمان . كرمان
مقصد کرمان . كرمان
شروع 1399-04-20 06:30
پایان 1399-04-20 20:00
موضوع ماجراجویانه ورزشی
تور دره نوردی فوسک
راهنما حامد فتحی
کرمان

انتخاب بلیت


توضیحات تور دره نوردی فوسک


سلام تور دره نوردی هست 

همراه با فرود، پریدن، شنا کردن ... 

بازه سنی ۱۵ تا ۴۵ 

 

نظرات 1محمد رسول حصیبی محمد رسول حصیبی 2 سال پیش

کی ثبت نامششروع میشه