رفتینگ زاینده رود


مبدا لرستان . خرم آباد
مقصد چهارمحال بختیاری . سامان
شروع 1399-04-20 01:00
پایان 1399-04-20 23:59
موضوع ماجراجویانه ورزشی
رفتینگ زاینده رود
راهنما حمیدرضا فرزاد
لرستان

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

رفتینگ زاینده رود فول برد

1399-04-18
220,000 تومان

تمام شد


توضیحات رفتینگ زاینده رود


رفتینگ زاینده رود از روستای سواد جان تا پل زمان خان مسافت ۱۷ کیلومتر رفتینگ

نظرات