سفر به بوشهر


مبدا کرمان . كرمان
مقصد بوشهر . عسلویه
شروع 1398-11-21 14:00
پایان 1398-11-25 10:00
موضوع شهر گردی طبیعت گردی
سفر به بوشهر
راهنما سینا حسینخانی
کرمان

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

گروهی

سفری رویایی و در عین حال ماجراجویانه و عالی

1398-11-19
570 تومان

تمام شد


توضیحات سفر به بوشهر


به زودی متن درج میشود

نظرات