سفری به تمدن کهن جیرفت


مبدا کرمان . كرمان
مقصد کرمان . جیرفت
شروع 1398-12-08 13:00
پایان 1398-12-09 16:00
موضوع ماجراجویانه طبیعت گردی تاریخی و فرهنگی
سفری به تمدن کهن جیرفت
راهنما سینا حسینخانی
کرمان

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

بلیت انفرادی

بهترین موقع رفتن دوروزه

1398-12-01
140,000 تومان

تمام شد


توضیحات سفری به تمدن کهن جیرفت


یک سفر ماجراجویی به سمت جیرفت کهن و بازدید از سد و دره هلیل رود و زیبایی های آن 

 یک شب اقامت و کمپ در بهترین نقطه دیدنی دره 

 شام و صبحانه مهمان گروه هستید 

نظرات