روز هوای پاک


مبدا کرمان . كرمان
مقصد کرمان . كرمان
شروع 1398-10-30 15:00
پایان 1398-10-30 18:00
موضوع ورزشی
روز هوای پاک
راهنما سینا حسینخانی
کرمان

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

رایگان

روز ملی هوای پاک؛ اقدام و عمل گرامی باد

1398-10-30
رایگان

تمام شد


توضیحات روز هوای پاک


روز ملی هوای پاک؛ اقدام و عمل گرامی باد

از چهارراه کشاورز شروع میشود و تا بلوار هوانیروز ادامه دارد تا سازمان محیط زیست کرمان 

 

همگان میتوانند ثبت نام کنند

نظرات