بهناز بانی‌راد
بهناز بانی‌راد

بهناز بانی‌راد هستم. متولد ۹ بهمن ۱۳۶۶ در تهران. باستان‌شناس، ایر...

کوسه‌های جذاب

3 سال قبل


چهارده جولای روز آگاه‌سازی راجع به کوسه‌هاست. با انتشار آگاهی و دانش، از انقراض این گونه خاص و منحصر به فرد جلوگیری کنیم. کوسه‌ها عامل مهمی در تعادل اکوسیستم اقیانوس‌های ما هستند، کوسه‌ها به عنوان یک جانور لاشخور عمل می‌کنند و از حیوانات مرده و یا بیمار شکار می‌کنند و به عنوان غارتگر با کنترل جمعیت گونه‌ها عمل خواهند کرد. آن‌ها تنوع گونه‌ها را برای کمک به تعادل اکوسیستم کنترل می‌کنند. کوسه‌ها همچنین به عنوان منبع غذایی برای دیگر کوسه‌ها و نهنگ‌های قاتل محسوب می‌شوند. بدون کوسه‌ها تعادل اقیانوس به هم می‌خورد ؛ یعنی ایجاد یک اثر ویران گر. نیمی از اکسیژن مورد نیاز ما برای زنده ماندن از طریق فتوسنتز فیتوپلانکتون‌ها تامین می‌شود. فیتوپلانکتون‌ها مسئول دریافت مولکول‌های دی اکسید کربن و تبدیل آن‌ها به اکسیژن هستند. میلیون‌ها تن از این گیاهان دریایی کوچک در نزدیکی سطح اقیانوس حرکت و زندگی می‌کنند. حیوانات کوچکی به نام زئوپلانکتون‌ها، فیتوپلانکتون‌هایی مانندحلزون دو کفه‌ای و ماهیان کوچک را می‌خورند. ستاره دریایی و دیگر نهنگ‌ها به طور چرخشی این زئوپلانکتون‌ها را می‌خورند. ماهی بزرگتر حیواناتی که از زئوپلانکتون تغذیه می‌کنند را می‌خورد. هر پیوندی که ازاین زنجیره غذایی از دست برود، یک عدم تعادل را ایجاد خواهد کرد. کوسه‌ها گونه‌ای را که از فیتوپلانکتون‌ها تغذیه می‌کنند ، کنترل می‌کنند. با کاهش جمعیت کوسه‌ها جمعیت پلانکتون‌ها نیز کاهش میابد، بنابراین برسطح اکسیژن اقیانوس نیز تاثیر می‌گذارند. اکسیژن روی زمین بسیار وابسته به اکسیژن اقیانوس است، که اگر ما این واقعیت را نادیده بگیریم، باعث مرگ زمین خواهیم شد. ما برای داشتن بقای طولانی مدت برروی زمین به کوسه‌ها نیاز داریم. ممکن است پانزده سال طول بکشد تا یک کوسه به بلوغ جنسی برسد، آن‌ها نمی‌توانند به قدر کافی رشد سریعی داشته باشند و باعث افزایش شمار تلفات در هر سال می شوند. کوسه‌ها از قبل از دایناسور‌ها وجود داشته‌اند و تا میلیون‌ها سال قبل از انسان ها بوده‌اند. با این حال در دوره کوتاهی از زمان انسان‌ها و انبار تکنولوژیکی آن‌ها بیشترین جمعیت کوسه‌ها را رو به انقراض رانده است.نظرات