اشرف سلیمانی عمروئی راهنمای حرفه ای گردشگری کرمان

اشرف سلیمانی عمروئی

ساخت سفر مستقیم با راهنمایی اشرف

کرمان . ایران


راهنمای حرفه ای


دارم


تخصص های من

شکم گردی شهر گردی شب گردی تفریحی و خرید رویدادهای خاص و آیینی کاری و تجاری ورزشی روستایی و عشایری طبیعت گردی


زبان های من

فارسی Persian English English


سوابق من

تعداد رویداد برگزار شده 0
تعداد شرکت کننده در رویداد 0
تعداد مسافر در سفر سفارشی 0
تعداد مسافر در سفر مستقیم 0
تعداد پست ها 0
عضویت 3 سال قبل


درباره من

بسیار سفر باید.....

رویدادها


پست ها