تور رفتینگ


مبدا تهران . تهران
مقصد چهارمحال بختیاری . سامان
شروع 1399-04-26 23:00
پایان 1399-04-27 20:00
موضوع ماجراجویانه ورزشی
تور رفتینگ
راهنما هاله اقابابا
البرز

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

زود هنگام

1399-04-26
375,000 تومان

تمام شد


توضیحات تور رفتینگ


نظرات