تور دو روزه بهشهر گردی


مبدا تهران . تهران
مقصد مازندران . بهشهر
شروع 1398-06-28 08:00
پایان 1398-06-29 20:00
موضوع شهر گردی طبیعت گردی تاریخی و فرهنگی
تور دو روزه بهشهر گردی
راهنما امیر صابری
مازندران

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

تور دو روزه بهشهر گردی

1398-06-28
240,000 تومان

تمام شد


توضیحات تور دو روزه بهشهر گردی


تور دو روزه بهشهر گردی خدمات تور شامل ترانسفر بیمه مجوز صبحانه روزاول نهار روز اول شام روز اول صبحانه روز دوم نهار روز دوم  عصرانه و چای آتیشی .گشت های شهری بازدید از بناهای تاریخی طبیعت گردی و بازدید از ابشار های زیبای بهشهر 

نظرات