اکبر دولتی راهنمای محلی گردشگری خراسان جنوبی

اکبر دولتی

ساخت سفر مستقیم با راهنمایی اکبر

خراسان جنوبی . ایران


راهنمای محلی


ندارم


تخصص های من

شکم گردی ماجراجویانه رویدادهای خاص و آیینی روستایی و عشایری هنری


زبان های من

فارسی Persian


سوابق من

تعداد رویداد برگزار شده 0
تعداد شرکت کننده در رویداد 0
تعداد مسافر در سفر سفارشی 0
تعداد مسافر در سفر مستقیم 0
تعداد پست ها 0
عضویت 3 سال قبل


درباره من

اکبردولتی.ساکن خراسان جنوبی.بخش زیرکوه .روستای پردان.

رویدادها


پست ها