بازدید از بازار کرمان به زبان اسپانیایی


مبدا کرمان . كرمان
مقصد کرمان . كرمان
شروع 1398-10-10 09:15
پایان 1398-10-10 10:00
موضوع علمی و آموزشی
بازدید از بازار کرمان به زبان اسپانیایی
راهنما ژاله افشارمنش
کرمان

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

بلیت رایگان

1398-10-06
رایگان

تمام شد


توضیحات بازدید از بازار کرمان به زبان اسپانیایی


ساغت 9 ورودی بازار از سمت میدان ارگ باشید

لباس و کفش مناسب فراموش نشه 

 

نظرات