بازدید علمی درس زمین شناسی منطقه گلباف-کشیت و آبشار حرمک (استان کرمان)


مبدا کرمان . كرمان
مقصد کرمان . شهداد
شروع 1398-10-13 06:30
پایان 1398-10-13 15:00
موضوع علمی و آموزشی طبیعت گردی
بازدید علمی درس زمین شناسی منطقه گلباف-کشیت و آبشار حرمک (استان کرمان)
راهنما موسسه هفتواد کویر
کرمان

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

بازدید علمی درس زمین شناسی منطقه گلباف-کشیت و آبشار حرمک (استان کرمان)

ویژه فارغ التحصیلان و سایر فراگیران موسسه هفتواد کویر

1398-10-12
50,000 تومان

تمام شد


بازدید علمی درس زمین شناسی منطقه گلباف-کشیت و آبشار حرمک (استان کرمان)

ويژه فراگیران دوره نهم اکوتوریسم موسسه هفتواد کویر

1398-10-13
40,000 تومان

تمام شد


توضیحات بازدید علمی درس زمین شناسی منطقه گلباف-کشیت و آبشار حرمک (استان کرمان)


تجهیزات مورد نیاز در طول سفر:

-کفش مناسب

-لباس مناسب و گرم

-کلاه نقاب دار

-کوله پشتی سبک

-مقداری آب

-صبحانه و ناهار سبک به همراه داشته باشید.

(حرکت از درب موسسسه راس ساعت 06:30صبح)

نظرات