بازدید علمی درس آشنایی با پرندگان-منطقه شهداد (استان کرمان)


مبدا کرمان . كرمان
مقصد کرمان . شهداد
شروع 1398-10-27 06:30
پایان 1398-10-27 15:00
موضوع علمی و آموزشی طبیعت گردی
بازدید علمی درس آشنایی با پرندگان-منطقه شهداد (استان کرمان)
راهنما موسسه هفتواد کویر
کرمان

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

بازدید علمی درس آشنایی با پرندگان منطقه شهداد (استان کرمان)

ویژه فارغ التحصیلان و سایر فراگیران موسسه گردشگری هفتواد کویر

1398-10-27
50,000 تومان

تمام شد


بازدید علمی درس آشنایی با پرندگان منطقه شهداد (استان کرمان)

ويژه فراگیران دوره نهم اکوتوریسم موسسه هفتواد کویر

1398-10-27
40,000 تومان

تمام شد


توضیحات بازدید علمی درس آشنایی با پرندگان-منطقه شهداد (استان کرمان)


تجهیزات مورد نیاز در طول سفر:

-کفش مناسب

-لباس مناسب و گرم

-کلاه نقاب دار

-کوله پشتی سبک

-مقداری آب

-صبحانه و ناهار سبک به همراه داشته باشید.

( در صورت دارا بودن دوربین عکاسی یا چشمی همراه داشته باشید)

هزینه سفر مربوط به ترانسفر + بیمه می باشد.

(حرکت از درب موسسسه راس ساعت 06:30صبح)

نظرات 1محبوبه خانی محبوبه خانی شرکت کننده در رویداد 3 سال پیش

دوربین عکاسی یا دوربین چشمی مورد نیاز است؟