ستار بوالحسنی راهنمای محلی گردشگری مرکزی

ستار بوالحسنی

ساخت سفر مستقیم با راهنمایی ستار

مرکزی . ایران


راهنمای محلی


دارم


تخصص های من

شکم گردی ماجراجویانه علمی و آموزشی ورزشی


زبان های من

فارسی Persian English English


سوابق من

تعداد رویداد برگزار شده 0
تعداد شرکت کننده در رویداد 0
تعداد مسافر در سفر سفارشی 0
تعداد مسافر در سفر مستقیم 0
تعداد پست ها 0
عضویت 2 سال قبل


درباره من

hgfhg

رویدادها


پست ها